Best Kindle Online 2084 La Fi Del Món (catalan Edition)

2084 La Fi Del Món (catalan Edition)

Hallo friend Premium Kindle Book In the 22gigantes.com, You read this time with the title 2084 La Fi Del Món (catalan Edition) , we have prepared well for this kindle book you reading online and download the information therein. Hopefully fill posts with Foreign Languages Kindle eBook and author by Boualem Sansal can you good of understand. Make sure you read the kindle book description in the below, and next step your Klick the download link.

22gigantes.com - «2084 és per al totalitarisme religiós el que 1984 va ser per al totalitarisme polític: la desaparició de les llibertats, l’esclafament dels individus. És un llibre impressionant. Al seu valor literari cal afegir-hi la funció d’alerta.» Bernard PivotL’Abistan, un imperi immens, rep el seu nom del profeta Abi. El seu sistema es basa en l’amnèsia i la submissió a un déu únic. Qualsevol intent de pensament és inútil, un control i vigilància permet conèixer les idees i els actes que es desviïn. Oficialment, el poble és unànimement feliç, la felicitat que proporciona el fet de no poder qüestionar. Però un bon dia, el protagonista, Ati, posa en dubte les certeses imposades i s’embranca en la recerca d’un poble de renegats, que viu als ghettos