Best Kindle Online Legliz Primitiv, On Pwojè Inacheve: On Gran Rèv à Pouswiv (french Edition)

Legliz Primitiv, On Pwojè Inacheve: On Gran Rèv à Pouswiv (french Edition)

Hallo friend Premium Kindle Book In the 22gigantes.com, You read this time with the title Legliz Primitiv, On Pwojè Inacheve: On Gran Rèv à Pouswiv (french Edition) , we have prepared well for this kindle book you reading online and download the information therein. Hopefully fill posts with eBooks in Foreign Languages and author by Alain Parent can you good of understand. Make sure you read the kindle book description in the below, and next step your Klick the download link.

22gigantes.com - Fason legliz Primitiv la t’ap aplike levanjil Krist la, nou wè se on zouti itil pou amelyorasyon lavi sosyal, ekonomik, spiritywèl e kiltirèl manb li yo e menm pou pèp yo, paske Levanjil se on pwisans pou sove moun ki kwè, menmsi li se on foli pou sila yo ki ap peri. Paske si ou pa byen konprann bòn nouvèl levanjil la, ou pap ka jwenn vrè sa pou ou ta tire de li onètman, ni ou pap ka fè anyen serye avèk li pou amelyore lavi pèsonn moun. Ou ka itilize l pou fè pwòp afè pèsonèl ou avèk li, fè vye lajan, jwenn glwa, elatriye, men, se pap pou vrè sa Krist la te etabli l la. --Alò lè m pran tan pou kòmanse etidye legliz Primitiv la, mwen vin wè si gen moun ki rive gen on vrè konpreyansyon de kisa ki vrèman bòn nouvèl levanjil Krist la, kisa ki vrè objektif li, ki prensip l’ap defann, yo va kapab enpe pi fasil kite bòn nouvèl sa a penetre yo epi kite l fè sous nan lavi yo pou ka podywi vrè fwi ki nesesè pou ka transfòme yo epi chanje lavi yo nan trè bòn direksyon, e answit, chanje lavi dòt moun ki menm jan avèk yo rive konprann sans ak lespri ki ttravèse lide ki fòme pawòl bòn nouvèl levanjil la. Si toutbon ou ta rive jwenn on ekip kretyen ki konprann e k’ap vrèman aplike Levanjil la, filozofi oubyen vrè lespri k’ap mennen li a, w’ap wè itilite ki genyen pou moun ta pote kole e adere avèk yon tèl mouvman, e fè promosyon pou li, on fason pou ede on mas moun chanje lavi yo nan bòn direksyon, pou on sosyete pi jist e pi an pè, kote plis moun ka respekte lòt, gen amou youn pou lòt, prèt à pataje sa yo posede avèk lòt la ki pa genyen, pap eksplwate l, elatriye., men se pa konbat ou pral travay pou konbat li ; okontrè, ou pral angaje w pito pou ranfòse l ou amelyore sa ou ka amelyore ladan l selon ling Krist la te trase a. --Mwen toujou di, on mouvman k’ap mande moun chanje lavi yo, fè lebyen, se pa kèlke choz pou pèsonn goumen kont li ; okontrè, ba l lebra ; moun sensè k’ap pale de li, travay pou li, sipòte yo, ankouraje yo, elatriye. (Contact E-mail: picardparent@yahoo.com et sur Facebook: Alain Picard Parent Web radio: CreoleAmerique.com - 213-493-0114.)